Welkom op de website van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Loosdrecht.
U kunt door het aanklikken van de kopjes informatie vinden over de praktijk, de werkwijze en de vergoedingen. Mocht u daarna nog vragen hebben over oefentherapie Cesar Loosdrecht dan kunt u bellen of mailen. Ik zal uw vraag graag beantwoorden.
 
Jaarlijks vinden steeds meer mensen met lichamelijke klachten hun weg naar de oefentherapeut Cesar. Geen wonder, want cliënten met klachten aan het bewegingsapparaat of een chronische aandoening hebben veel baat bij oefentherapie Cesar.
Dat vinden niet alleen de cliënten zelf, die de meerwaarde van oefentherapie Cesar al hebben ervaren, maar het blijkt ook uit onderzoek.
Wetenschappelijk is aangetoond dat oefentherapie Cesar over het algemeen zeer goede resultaten kent. (*1 en *2)


1) NIVEL-rapportage op basis van gegevens uit de Landelijke informatievoorziening Paramedische zorg (LIPZ), Utrecht 2004  
2) Oefentherapie, rapport van de Gezondheidsraad, Den Haag 2003
 
De praktijk voor oefentherapie Cesar kan een oplossing bieden voor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Er is ruime kennis en jarenlange ervaring in huis om een diversiteit aan ziektebeelden te behandelen. (naar indicaties)

De praktijk streeft kwaliteit en een persoonlijke aanpak na.

Onze kennis en het niveau houden we op peil, door het regelmatig volgen van bijscholingen en het bijwonen van intercollegiaal- en regionaal overleg. Dit heeft geresulteerd in opname in het kwaliteitsregister voor paramedici, onder nummer 19901123194.