Een individuele behandeling voor oefentherapie Cesar duurt 35 minuten.

De meeste zorgverzekeraars hebben oefentherapie Cesar opgenomen in hun aanvullende pakketten, onder bepaalde voorwaarden wordt oefentherapie ook vergoed in de basisverzekering.

Vergoeding door de verzekeraar

-
Behandeling voor kinderen tot 18 jaar worden 18 keer vergoed uit de basisverzekering, is verdere cesartherapie nodig dan vergoeding uit aanvullende verzekering
-
Behandeling voor chronisch aandoeningen wordt vergoed uit de basisverzekering, vanaf de 21e zitting. 
-
Behandeling van patiënten vanaf 18 jaar kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering**, evenals de eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie

** Wij willen u er op wijzen dat elke zorgverzekeraar vrij is in het samenstellen van de aanvullende pakketten en u bent zelf vrij om een meer of minder uitgebreide aanvullende polis te kiezen.

Het aantal behandelingen dat vergoed zal worden uit de aanvullende verzekering, kan sterk variëren tussen de verschillende zorgverzekeraars.

Informeert u zelf over het verschil in de aanvullende pakketten van de diverse verzekeraars.

Wilt u weten welke aandoening een chronische indicatie hebben kijk dan op:  
CHRONISCHE INDICATIE pdf

Uw verantwoordelijkheid

Wij raden u aan uw polis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u niet voldoende verzekerd bent, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Als het medisch noodzakelijk is, kan de behandeling oefentherapie Cesar thuis of in de instelling plaatsvinden.

De vrije toegankelijkheid voor oefentherapie Cesar (DTO) is mogelijk.
Bij directe aanmelding zonder verwijzing, wordt u eerst gescreend of u met uw klachten bij de oefentherapeut aan het juiste adres bent. Deze stap is belangrijk. In geval er iets anders aan de hand blijkt te zijn, of het gaat om een aandoening waarvoor oefentherapie (nog) niet geïndiceerd is, dan moet dit snel helder zijn. Er volgt dan een terugverwijzing naar de huisarts.
Verwijzing via de arts of specialist blijft ook gewoon mogelijk.

Tarieven oefentherapie Cesar:

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Het tarief per behandeling oefentherapie Cesar is gekoppeld aan het afgesloten contract met de zorgverzekeraar.

Behandelingen welke vergoed worden uit de aanvullende verzekering gaan niet van het wettelijke eigen risico af.

Tarieven als u niet aanvullend verzekerd bent, of uw verzekering niet toereikend is:
Individuele zitting oefentherapie Cesar € 28,00
Toeslag aanhuisbehandeling € 16,50
Screening € 13,65
Intake en onderzoek na Screening € 28,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 52,00