Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen en het voorkomen van klachten ten gevolg van onjuiste houdings- en bewegingspatronen. Al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.
Mensen lopen, zitten, staan, bukken, tillen en rennen, maar niet iedereen gebruikt in dezelfde beweging, in dezelfde mate, dezelfde spieren.

Het dagelijks bewegen gebeurt grotendeels automatisch en onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingspatronen.

Deze eigen houdings- en bewegingspatronen worden niet altijd op een efficiënte manier uitgevoerd, waardoor klachten kunnen ontstaan.

De basisgedachte van oefentherapie Cesar is:

-
Dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te leren
-
Dat iedereen een optimaal houdings- en bewegingspatroon kan aanleren via een gericht leerproces

Het doel van oefentherapie Cesar is tweeledig.
Enerzijds opheffen of verminderen van de klachten en anderzijds inzicht geven in eigen motorisch handelen, waardoor in de toekomst weinig kans op recidief bestaat.

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek of anamnese plaats, alsmede een oefentherapeutisch onderzoek. Tijdens het onderzoek bekijkt de oefentherapeut allereerst de gehele houdingsopbouw en onderzoekt daarna de aangedane locaties, om zo de oorzaak en de aard van de klacht vast te stellen.

Uit het oefentherapeutisch onderzoek komt een behandeldoel naar voren, wat wordt omgezet in een behandelplan.

Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Elk met een eigen karakter: houdingcorrigerend, spierversterkend, mobiliserend, stabiliserend of ontspannend. Welk karakter er nodig zal zijn, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de individuele mogelijkheden.

Stapsgewijs krijgt u inzicht in uw manier van bewegen en ziet u waar u verbeteringen kan aanbrengen.

De houdingcorrigerende oefeningen zijn direct gerelateerd aan het gewone dagelijkse functioneren.

Uiteindelijk wordt er gestreefd naar een blijvende gedragsverandering op het gebied van uw houding en beweging.